Chakra systemet

Enligt den Österländska medicinen - som för övrigt är lika accepterad av Världshälso organisationen - ser man i stor utstäckning till helheten. Den holistiska synen på att kropp och sinne hör ihop blir dock allt vanligare även här i väst.

Inom Yogan talar vi om att försöka hitta balans mellan kropp och sinne, samt att förena dessa.
Vi pratar också om Chakra Systemet som är ytterligare ett energisystem som måste vara i balans för att inte ohälsa skall uppstå.
Ordet Chakra kommer från Sanskrit och betyder hjul.
För att kropp och sinne skall fungera och må bra skall dess hjul snurra/rotera i en viss fart och frekvens. Varje chakra drar in eller släpper ut energi i kroppen och alla chakran är knutna till olika kroppsfunktioner och organ.

Det finns 7 chakran placerade i en rak linje mellan ryggslutet och hjässan parallellt med ryggraden. Dessa chakran symboliserar energi och kopplas till olika medvetandenivåer och områden i livet. De kan balanseras på flera olika sätt - ex.vis genom yoga, (varje chakra balanseras av ett yogapass) meditiation och mantran. Även mer "vanliga" saker som t.e.x. rätt mängd sömn, promenader, massage och andningsövningar påverkar dessa chakran positivt.
 

Mooladhara Chakra

Mooladhara är Sanskrit och betyder rot.
Rotchakrat är placerat mellan könsorgan och anus och är roten till allt liv.
Det är förbundet med binjurarna och producerar adrenalin och väcker överlevnadsinstinkten, viljan att leva och överleva.
Mooladhara kopplas till trygghet, basala behov som familj, pengar, materiell standard.
Tillräckligt med sömn och vila, regelbundna måltider och massage är bra för att balansera detta chakra.
Mooladhara är förknippat med luktsinet.
Associerad färg är röd. (alla chakran avbildas som en lotusblomma)
Mantrat är Lam
 

Swadisthana Chakra

Betyder på Sanskrit älskvärdhet och är placerat nedanför naveln.
Det här chakrat påverkar sexuell energi, passion och njutning.
Här sitter förmågan att förstå vad som gör livet värt att leva.
Här lagras också, ofta undermedvetet, upplevelser vi haft i det förflutna i form av känslor vi tryckt ner och förnekat. (sorg, hat m.m.) När känslor trycks ner blir de till blockeringar, Samskaras.
Djupgående massage och långa utandningar kan balansera detta chakra.
Swadisthana är förknippat med smaksinnet.
Associerad färg är orange - färgen för den kreativa energin.
Mantrat är Vam.
 

Manipura Chakra

Manipura är Sanskrit för skimrande ädelsten och är beläget nedanför bröstkorgen, Solar Plexus.
Det är här självkänslan utvecklas - vem är jag, vad kan jag. Det kopplas till personlig vilja, handlingskraft, ambition och karriär.
Promenader, magövningar och skratt renar och balanserar Manipura.
Manipura är förknippat med synsinnet.
Associerad färg är gul.
Mantrat är Ram.

Anahata Chakra

Anahata, hjärtchakrat, är placerat mitt i bröstkorgen i höjd med hjärtat.
Anahata kopplas till högre ideal så som obetingad kärlek, medkänsla, förlåtande, glädje m.m.
I Anahata utvecklas förmågan att älska andra människor ovillkorligt. Kopplas även till konstnärlighet och skönhet.
Anahata är förknippat med känselsinnet.
Associerad färg är grön - färgen för den helande energin.
Mantrat är Yam.

Vishuddha Chakra

Vishuddha är Sanskrit för renhet. Vi kallar det för halschakrat.
Det är lokaliserat till halsen, strax ovanför halsgropen.
Här utvecklar vi förmågan att uttrycka oss och kommunicera rent och klart utan rädsla för vad andra skall tycka. Vi lär oss ta emot, uppskatta och lära av det som livet erbjuder oss.
Vishuddha är förknippat med hörselsinnet.
Associerad färg är blå.
Mantrat är Ham.

Ajna Chakra

Ajna chakra kallas det tredje ögat, mellan ögonbrynen, och är Sanskrit för 'att förnimma'.
Här sitter vår intuitiva förmåga, saker vi känner på oss.
Ajna chakra kopplas också till förnuft, intelligens, ideer och fantasi. Utan detta chakra kan vi inte skapa våra drömmar.
Associerad färg är Indigo blå.
Mantrat är Om.

Sahasrara Chakra

Sahasrara är Sanskrit för tusenfalt, synonymt med oändligheten.
Att utveckla de sex lägre chakrana är som att trappsteg för trappsteg ta sig mot det ultimata målet - upplysning, självförverkligande och fullkomlighet.
Sahasrara är sätet för själen.
Chakrats färger är violett, vitt och guld.
Violett är färgen för mysticism och andlighet.
Vitt har en hög andlig vibration.
Guld är förlåtandets färg.
Mantrat är Om.