Yogans filosofi

Yoga är ingen religion det är en livsfilosofi.
Men den kan få dig att känna dig förenad med en kraft som är större än dig själv.
Yoga är inget man gör, utan något man lever - åtminstone på sikt.
Yoga har ett holistiskt tänkande och betyder förening mellan kropp och själ, kropp och sinne.

När man utövar Yoga, stillas sinnets växlingar för en stund och man får en chans att hitta sitt inre djup och sitt inre lugn.
En bra liknelse är:
- När havet blir lugnt och stilla, så ser man botten.

Yoga låter oss öva oss i att vara i nuet. Den förbättrar din relation till allt det som är du. Din odelade uppmärksamhet och medkänsla är en underbar gåva till dig själv.

Yoga kan sägas vara en metafor för livet:
- Att finna ditt centrum i en yogaställning ger dig uppmuntran att finna ditt centrum i livet.
Det kanske låter lite högtravande, men det finns många bevis på människor som upptäckt  hur de kan hitta nya vägar till självinsikt och förverkligande av sina drömmar - med hjälp av yogan.
Att jag har gjort det, kan nog alla som känner mig intyga!

Den 8:a faldiga vägen

I väst ägnas mest tid åt den fysiska delen av yogan.
Egentligen är det den tredje av åtta delar som är Yoga.
Kortfattat ser Yogan ut som följer:

1. YAMA
Det första stadiet vägleder oss i vårt förhållande till andra. I tal, tankar och handlingar.
Den delas in i 5 undergrupper:
Ahimsa:
- Att ta hänsyn och visa medkänsla till alla levande varelser.
- Att undvika att vålla andra onödig smärta.
- Att avhålla sig från skvaller och behärska sina negativa tankar.
- Att vara rädd om miljön.
- Att utveckla vänlighet, tålamod och tolerans, inte bara gentemot andra utan också mot dig själv. Välja vänliga tankar framför ovänliga.
Satya:
- Att vara uppriktig, att aldrig ljuga.

Fortsättning följer....