Yogans historia

Som många vid det här laget vet kommer Yogan ursprungligen från Indien och man räknar med att den är ca 5000 år gammal.
Man har hittat ristningar på människor sittande i Lotus ställning vid utgrävningar i Indusdalen.
Indusfolket - i nordvästra Indien, på gränsen till Pakistan, var en högkultur för 5000 år sedan. De byggde höghus och t.o.m. vattensystem.
Vid klimatförändringar ändrade vattnet riktning och idag ligger Tsaröknen där.

Från början hade Yogan ett Guru-elev system.
Gurun valde en elev och undervisade denne under många år.
Numera har vi vanligen många lärare samt många elever, men idag förespråkar Yogan att hitta sin egen inre lärare!

Från början stod meditationen i fokus.
Men för att kunna sitta i Lotus under lång tid krävs en smidig kropp. De unga pojkar som skulle lära sig meditera hade svårt att sitta still - således skapades den fysiska yogan - av män - för män.